ZAKOŃCZENIE INWENTARYZACJI. Do 15 stycznia powinny zakończyć inwentaryzację firmy, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Więcej www.gazetaprawna.pl/archiwum

PROPOZYCJE BUSINESS CENTRE CLUB. BCC przedstawił wczoraj propozycję ujednolicenia przepisów ustawy o rachunkowości z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w celu uniknięcia przez przedsiębiorców podwójnej ewidencji. Zaproponowano też wiele innych zmian, m.in. w ustawie o podatku akcyzowym oraz w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT.

Więcej www.bcc.org.pl

POBÓR OPŁATY MIEJSCOWEJ. Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów z 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz.U. nr 249, poz. 1851).

SZKOLENIE PODATKOWE. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie zaprasza 15 stycznia o godz. 9.00 na szkolenie na temat zmiany formy opodatkowania dla podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Więcej www.is.lublin.pl

SPOTKANIE Z PODATNIKAMI. W Urzędzie Skarbowym w Kraśniku 15 stycznia odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjno- -szkoleniowe dotyczące ulg w PIT za 2007 rok. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kraśniku przy ul. Kościuszki 5 o godz. 15.30. Pytania można kierować na adres e-mail: us0608@lb.mofnet.gov.pl oraz zgłaszać w trakcie spotkania.

EWIDENCJA I IDENTYFIKACJA PODATNIKÓW. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie zaprasza na szkolenie w zakresie ewidencji i identyfikacji przedsiębiorców. Odbędzie się ono 15 stycznia o godz. 10.00 w siedzibie urzędu, ul. Lwowska 72-96a. Dodatkowe informacje - tel. (0-14) 6302302, a także za pośrednictwem poczty internetowej us1223@mp.mofnet. gov.pl. Szkolenie będzie powtórzone 12 lutego o godz. 10.00.