Podatnik, który sprzedaje sałatki warzywne, galarety wieprzowe i drobiowe, może zastosować 5-proc. stawkę VAT. Sprzedaż kanapek będzie objęta 8-proc. stawką.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wyjaśnił, jaką stawkę VAT stosować w branży spożywczej. W analizowanej przez izbę sprawie podatnik sprzedaje sałatki warzywne, galarety wieprzowe i drobiowe oraz kanapki.
Poznańska izba przypomniała, że od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. podstawowa stawka VAT wynosi 23 proc. Do niektórych towarów i usług można jednak stosować stawki obniżone.
W załączniku nr 3 do ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8 proc. wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem:
● ex 10.85.1 „gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc.” (pozycja 42),
● ex 10.89.19.0 „pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc.” (pozycja 48).
Przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
Ponadto z objaśnienia „1” do załącznika nr 3 wynika, że wykaz nie ma zastosowania do zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych z podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.
Stosownie do art. 41 ust. 2a ustawy o VAT dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5 proc.
Pod poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy zawierającego wykaz towarów wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.85.1 „gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc.”.
Zatem sprzedaż sałatek warzywnych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 10.85.13.0 oraz galaret wieprzowych i drobiowych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 10.85.11.0 opodatkowana jest stawką VAT w wysokości 5 proc.
Natomiast dostawa kanapek sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 10.89.19.0 podatkowana jest według stawki 8-proc.
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 maja 2011 r. (nr ILPP1/443-185/11-2/BD).