•  Styczeń - minister finansów podpisał decyzję o utworzeniu komisji doradczej do spraw organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Przewodniczącym komisji jest prof. dr. hab. Leszek Zienkowski, natomiast pozostałymi członkami prof. dr hab. Marek Góra, dr hab. Remigiusz Kaszubski i radca prawny Maciej Mekiński.
  •  2 stycznia - na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych opublikowano aktualną listę doradców podatkowych (stan na 1 stycznia 2008 r.).
  •  14 i 16 stycznia - odbędą się egzaminy pisemne na doradcę podatkowego. Dla osób, które złożyły zgłoszenie na egzamin pisemny po 17 listopada 2007 r., zostanie wyznaczony termin egzaminu w marcu 2008 r.
  •  14 stycznia - dziś w Łódzkim Oddziale KIDP odbędzie się konferencja podatkowa organizowana wspólnie z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych na temat Ordynacja podatkowa - wybrane zagadnienia.
  •  16 stycznia - w Gdańsku odbędzie się spotkanie prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Adama Kęsika ze środowiskiem zawodowym biegłych rewidentów i osób zainteresowanych funkcjonowaniem samorządu. Informacje na ten temat można uzyskać pod nr. tel. 058 341 45 29. Więcej www.kibr.org.pl
  •  20 stycznia - ostatni dzień na zapłatę składki członkowskiej na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
  •  21 stycznia - szkolenie w Podkarpackim Oddziale KIDP w Rzeszowie na temat: Podatek od towarów i usług w 2008 roku - nowelizacja ustawy oraz przepisów wykonawczych - wybrane zagadnienia, interpretacje, orzecznictwo. Wykłady poprowadzi Krzysztof Woźniak.
  •  24 stycznia - odbędzie się egzamin dla kandydatów na biegłych rewidentów Prawo podatkowe cz. 2 (sesja III K).

Więcej www.kibr.pl

  •  31 stycznia - do tego terminu do Ministerstwa Finansów można przesyłać uwagi oraz propozycje przepisów transponujących do polskiego prawa 43 Dyrektywę (w szczególności dotyczące nadzoru publicznego). Należy to uczynić drogą elektroniczną na adres Departamentu Rachunkowości - Sekretariat.DR@mf.gov.pl
  •  15 lutego - do tego terminu można zgłaszać uwagi do projektu piątego Krajowego Standardu Rachunkowości - Leasing, najem, dzierżawa opracowanego przez Komitet Standardów Rachunkowości. Treść projektu jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).