Producenci wyrobów akcyzowych, takich jak piwo czy papierosy, które zostały wydane ze składu podatkowego i zniszczone z powodu nieprzydatności do spożycia, nie będą mogli odzyskać zapłaconego podatku. Nowe uregulowania wynikają z rozporządzenia ministra finansów z 19 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. nr 89, poz. 507), które obowiązuje od 14 maja.

Zdaniem Ministerstwa Finansów zmiana ma charakter jedynie redakcyjny, rozwiązujący istniejące w praktyce wątpliwości interpretacyjne. Faktycznie zaś w istotny sposób ogranicza stosowanie zwolnienia tylko do wyrobów akcyzowych znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

– Brak możliwości zwrotu podatku jest niezgodny z prawem unijnym. Chodzi o to, że akcyza jako podatek konsumpcyjny nie może być pobierana od wyrobów, które zostały zniszczone lub nieodwracalnie utracone i do konsumpcji nie doszło – tłumaczy Daniel Gawlas, doradca podatkowy w TCA Advisers.

Ekspert dodaje, że do największych rozczarowań wśród nowych regulacji należy jednak zaliczyć kosmetyczne zmiany przepisu o zwolnieniu z akcyzy olejów smarowych przeznaczonych na cele inne niż napędowe i opałowe, gdy od dłuższego czasu nie ma wątpliwości, że przepis ten jest niezgodny z prawem unijnym. Jednoznacznie potwierdził to NSA w wyrokach z 13 października 2010 r. (sygn. akt I GSK 1171/09) i 22 marca 2011 r. (sygn. akt I GSK 132/10), stwierdzając, iż oleje smarowe przeznaczone na inne cele niż paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania w świetle przepisów wspólnotowych nie podlegają akcyzie zharmonizowanej. Wyroby te powinny być zatem wyłączone z opodatkowania akcyzą, a nie z niej zwolnione.

Dodatkowo od 14 maja bez względu na miejsce przeznaczenia statków wodnych i powietrznych (zarówno rejsy do innych krajów UE, jak i do krajów trzecich) zaopatrzenie dostarczane na samoloty i statki podlega formalnościom wywozowym związanym z koniecznością dokonania zgłoszenia wywozowego.

Rozporządzenie zawiera także przyjazne dla podatków zmiany zrównujące na gruncie zwolnień od akcyzy status faktur papierowych i elektronicznych. Konsekwencją tego jest m.in. rezygnacja ze stemplowania i dziurkowania zwracanych faktur papierowych.

Ważne!

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również użycie wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli ich użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia