Sposób dokumentowania udostępnionych służbowych aut zależy od tego, czy za używanie pojazdu firmowego do celów prywatnych pracownik ponosi odpłatność.
Pracodawca zamierza udostępnić pracownikom służbowe samochody do celów prywatnych.
– Jak prawidłowo dokumentować używanie pojazdów do celów prywatnych pracowników w zależności od tego, czy auto będzie udostępniane pracownikowi za odpłatnością, czy też bezpłatnie – pyta pan Jan, prezes spółki z Radomia.