DARIUSZ M. MALINOWSKI

doradca podatkowy

Podział egzaminu na trzy części: pisemną składającą się z testu i egzaminu praktycznego oraz część ustną wydaje się właściwy. Taka formuła wskazuje od razu luki w przygotowaniach kandydatów do egzaminu. Przedmiotem zainteresowań kandydatów są pytania otwarte i testowe. Mało uwagi poświęca się natomiast czynnościom podejmowanym przez doradców, takim jak np. składanie pisma procesowego. W mojej ocenie dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do zakresu egzaminu typowych reguł konstrukcji pisma procesowego.

Precyzyjne pytania związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych czy wzorcowym planem kont nie wydają mi się niezbędnym elementem egzaminu. Tym bardziej że uprawnienia dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych nie są traktowane w ustawie o doradztwie podatkowym jako czynności doradztwa podatkowego. Powyższe zagadnienia nie powinny zatem być stawiane przed prawem materialnym i procedurami podatkowymi.

Większą uwagę należy także zwrócić na pytania z prawa międzynarodowego, a w szczególności na znajomość dyrektyw Unii Europejskiej.

Warto również rozważyć złagodzenie kryterium oceny kandydata na etapie egzaminu ustnego. Obecnie brak odpowiedzi na jedno z dziesięciu pytań stawia bowiem zadającego w trudnej sytuacji.

Not. ŁZ