Złomem na potrzeby VAT jest też złom akumulatorowy, czyli zużyte akumulatory ołowiowe lub ich części. Oznacza to konieczność stosowania w obrocie tymi towarami nowych zasad VAT, tj. samonaliczanie podatku przez nabywcę. Taki wniosek wynika z interpretacji ogólnej ministra finansów z 2 maja 2011 r.

Zdaniem resortu przez złom należy rozumieć złom metali, w tym złom stalowy (wsadowy i niewsadowy), żeliwny, jak również złom metali szlachetnych. Złomem są również zużyte akumulatory lub ich części zaliczane do złomu, zgodnie z normą europejską nr PN-EN 14057:2003, mającą status Polskiej Normy.

Od 1 kwietnia 2011 r. zmianie uległ system naliczania i odliczania VAT od towarów i usług w obrocie m.in. surowcami wtórnymi – złomem. Obowiązek rozliczeń VAT został przesunięty z dostawcy złomu na nabywcę. Jednak ustawodawca nie zdefiniował, co jest złomem, a w konsekwencji – kto ma stosować nowe zasady VAT (o czym informowaliśmy w „DGP” nr 65). Wątpliwości dotyczyły m.in. złomu akumulatorowego. Interpretacja MF je rozwiewa.

Problem w tym, że z broszury informacyjnej wydanej przez MF po zmianie przepisów wynikało, że złom nie obejmuje zużytych akumulatorów (a także baterii i pojazdów), a w rezultacie nie podlega nowym zasadom rozliczeń VAT. Podatnicy, którzy nie stosowali zasady samonaliczania VAT, nie muszą obawiać się konsekwencji. Ministerstwo Finansów w wydanej interpretacji ogólnej poinformowało, że nowa wykładania przepisów obowiązujących od 1 kwietnia nie wpłynie na dokonane już rozliczenia złomu akumulatorowego.

INTERPRETACJA OGÓLNA ministra finansów z 2 maja (nr PT/033/2/188/LWA/ 11/569).