Nowe przepisy ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) określające obowiązek lokowania wolnych środków przez niektóre państwowe jednostki budżetowe, weszły w życie 1 maja. Przepisy pozwalają również na przekazywanie wolnych środków przez samorządy, jednak nie mają one takiego obowiązku.

Dzięki tym zmianom resort finansów chce ograniczyć koszty obsługi zadłużenia państwa. Minister będzie emitował mniej obligacji (od których później państwo musi zapłacić odsetki), a pieniądze pożyczy od jednostek. Te ostatnie jednak stracą na zmianach, ponieważ dotychczas trzymały wolne środki na lokatach bankowych, które były oprocentowane wyżej niż środki oddane w depozyt ministrowi. Wolne środki przyjęte w depozyt lub zarządzanie na okres do 3 dni są oprocentowane w wysokości nie niższej niż stopa depozytowa NBP (obecnie 2,5 proc.). Jednostki mogą również przekazywać środki na dłuższy czas niż 3 dni i wówczas oprocentowanie zostanie wyliczone na podstawie ustawowych wskaźników.

Szczegółowe zasady dotyczące przekazywania i odbierania wolnych środków do depozytu zostały uregulowane w rozporządzeniu ministra finansów z 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez ministra finansów w depozyt lub zarządzanie (Dz.U. nr 81, poz. 443).