Dochody ze sprzedaży akcji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI) opodatkowane są 19-proc. podatkiem dochodowym. Przychody i koszty uzyskania przychodu, do których należy głównie koszt nabycia akcji, podatnik ustala na podstawie informacji zawartych w druku PIT-8C, które otrzymuje od obsługującego go biura maklerskiego. Rozliczając sprzedaż akcji NFI, należy wypełnić formularz PIT-38.

Przy wypełnianiu zobowiązania warto jednak pamiętać o możliwości zmniejszenia należnego podatku. Zwolnienie to jest jednak ograniczone kwotowo. Jak tłumaczy Aleksandra Kacperczyk, starszy konsultant w zespole doradztwa podatkowego Accreo Taxand, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych każdy, kto w 2007 roku osiągnął dochód ze sprzedaży akcji NFI, może go pomniejszyć do wysokości połowy jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W 2006 roku ustalone zostało ono na poziomie 2477,23 zł. Maksymalna kwota wolna od podatku wynosiła więc 1238,61 zł. Kwotę przeciętnego wynagrodzenia prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski w terminie do dziewiątego roboczego dnia lutego każdego roku. Dane za 2007 rok GUS powinien ogłosić więc do 13 lutego tego roku.

Kwoty podane przez biura maklerskie w PIT-8C z reguły nie uwzględniają tego zwolnienia.

- Skorzystanie z niego wymaga od podatników samodzielnych obliczeń - przypomina Aleksandra Kacperczyk.

W tym celu podatnicy powinni pomniejszyć wysokość przychodów wskazywanych w polu 20 zeznania PIT-38 maksymalnie o kwotę wolną od podatku.

Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że w PIT-38 nie przewidziano miejsca na zaznaczenie, że podatnik skorzystał ze zwolnienia.

- Może to spowodować, że urząd skarbowy wezwie nas do wyjaśnienia, dlaczego PIT-8C, który wysyłany jest do podatnika i urzędu, wskazuje inną wysokość przychodów niż zadeklarowana w zeznaniu PIT-38 - przyznaje Aleksandra Kacperczyk.

Ekspert Accreo Taxand radzi jednak, że pewnym rozwiązaniem tego problemu może być wskazanie w polu 59 PIT-38 (Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem) informacji na temat skorzystania ze zwolnienia.

Rozliczenia należnego podatku z tytułu dochodu ze sprzedaży akcji należy dokonać w odrębnym zeznaniu PIT--38, które powinno być złożone do 30 kwietnia 2008 r

Ważne!

Dochód ze sprzedaży akcji NFI można pomniejszyć do wysokości połowy jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Oficjalny komunikat GUS w sprawie wynagrodzeń za 2007 rok powinien być ogłoszony do 13 lutego 2008 r.

PIT-38 należy złożyć rozliczając sprzedaż akcji NFI

PRZEMYSŁAW MOLIK

przemyslaw.molik@infor.pl