Jednym ze sposobów na uatrakcyjnienie oferty handlowej jest sprzedaż premiowa. Polega ona na przyznaniu nagrody w określonej wysokości każdemu nabywcy towaru, który spełni pewne wymogi. Takie nieodpłatne wydanie towaru (prezentu) nie jest obojętne dla fiskusa. Konsekwencje podatkowe pojawiają się zarówno w VAT jak i podatku dochodowym.

Darmowe wydanie towaru w ramach sprzedaży premiowej od 1 kwietnia jest opodatkowane VAT (wcześniej, jako przekazanie związane z prowadzoną działalnością nie podlegało temu podatkowi). Jak wyjaśnia Maciej Kaczmarek, prawnik w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, podatek występuje, gdy nieodpłatnie przekazywane towary należą do przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu tych towarów. Podstawą opodatkowania jest cena netto nabycia towarów. Gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określony w momencie dostawy tych towarów.

– Podatnik przy nieodpłatnych przekazaniach musi wykazać podatek należny i pokryć jego koszt, mimo że nie otrzymuje on od beneficjenta żadnego wynagrodzenia – wskazuje nasz rozmówca.

To z kolei zwiększa koszty prowadzonych działań promocyjnych związanych z nieodpłatną dostawą towarów.

– Podatnikom przybyło także obowiązków ewidencyjnych, gdyż opodatkowane wydania muszą być udokumentowane wewnętrzną fakturą VAT – zauważa Maciej Kaczmarek.

Skutki opodatkowania VAT rekompensują obowiązujące od początku roku przepisy ustaw o podatkach dochodowych – PIT i CIT. Bartosz Matusik, doradca podatkowy w DLA Piper Wiater, tłumaczy, że pozwalają one na zaliczenie do kosztów VAT od nieodpłatnie przekazanych towarów, gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie towarów lub usług w określonej ilości lub wartości, a zatem w ramach sprzedaży premiowej.

Dla uczestników promocji istotne jest, że wartość otrzymanych nagród związanych ze sprzedażą premiową jest zwolniona z PIT.

– Zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza 760 zł, a jej otrzymanie nie jest związane z firmą otrzymującego – podkreśla Bartosz Matusik.

Przekroczenie ustawowego limitu powoduje opodatkowanie nagrody.

– W takim wypadku podmiot wydający nagrodę premiową ma obowiązek pobrania i zapłaty od jej wartości 10-proc. zryczałtowanego podatku dochodowego – wyjaśnia Bartosz Matusik.

Zatem rozliczenie takiego podatku następuje za pośrednictwem płatnika. W konsekwencji otrzymujący nagrodę nie musi jej odrębnie wykazywać w rocznym zeznaniu.

Ważne!

Sprzedaż premiowa charakteryzuje się przekazaniem nagrody w związku z zakupem promocyjnego towaru lub usługi bądź zakupem za określoną kwotę lub zebraniem określonej liczby punktów