Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) w celu pozyskania większej liczby klientów organizują akcje promocyjne z nagrodami. Są to nagrody rzeczowe, np. sprzęt elektroniczny, nagrody pieniężne albo nagrody w postaci przyznania uczestnikowi funduszu dodatkowych jednostek uczestnictwa.

Kwalifikacja nagród w ramach sprzedaży premiowej umożliwia stosowanie nie tylko 10-proc. stawki, ale również zwolnienia z podatku od nagrody o wartości do 760 zł na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Tymczasem zdaniem organów podatkowych takie nagrody stanowią świadczenia dodatkowe związane z udziałem w funduszach kapitałowych. Oznacza to, że dochód z tego źródła powinien zostać opodatkowany 19-proc. zryczałtowanym podatkiem, na ogólnych zasadach opodatkowywania dochodów z funduszy.

Akcje promocyjne

W ocenie towarzystw pojęcie sprzedaży premiowej odnosi się do sprzedaży praw, jakimi są jednostki uczestnictwa. Określone w regulaminie promocji kryteria nagradzania przewidują przyznanie nagród określonej liczbie uczestników, którzy np. zainwestowali w danym okresie środki o najwyższej wartości. Dlatego nagrody przyznane w ramach akcji promocyjnych mają cechy wygranych w konkursach.

Ponadto regulaminy tych konkursów przewidują tzw. ubruttowienie wartości nagrody. Jej celem jest to, aby ciężar podatku został przeniesiony z klienta – zwycięzcy konkursu – na organizatora, czyli TFI. W praktyce polega to na tym, że organizator zwiększa wartość wygranej nagrody o kwotę odpowiadającą wysokości podatku koniecznego do zapłaty.

Brak rywalizacji

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach (np. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 lutego 2011 r., nr IPPB2/415-932/10-4/AK, z 26 stycznia 2011 r., nr IPPB2/415-931/10-4/MK1, z 20 kwietnia 2010 r., nr IPPB2/415-25/10-4/AS) uznają kwalifikowanie akcji promocyjnej jako konkursu za nieprawidłowe.

W ocenie fiskusa akcje promocyjne nie są konkursem ani grą. Cechą charakterystyczną konkursu czy gry jest to, że zwycięstwo w nim (zdobycie nagrody) uzależnione jest od pewnych umiejętności uczestnika, a w akcji promocyjnej TFI brak jest tego elementu. To powoduje, że zdaniem fiskusa przyznawane nagrody są ściśle związane z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym. Grzegorz Grochowina, ekspert w Firmie Doradczej KPMG, zgadza się z tym stanowiskiem.

– Wygrana w TFI uzależniona jest nie od umiejętności czy wiedzy uczestnika, a tylko od wartości zainwestowanych w danym okresie środków pieniężnych lub posiadania jednostek. Organizowany konkurs nie jest też grą, ponieważ brak jest w nim elementów rywalizacji, współ- zawodnictwa – dodaje ekspert.

Podobnego zdania jest Piotr Chróścicki, kierownik zespołu w departamencie podatków bezpośrednich ECDDP. Według niego obecna wykładnia sprzedaży premiowej powiązana jest z przychodami z działalności gospodarczej z tytułu udziału w konkursach lub sprzedaży premiowej, jakie uzyskuje przedsiębiorca w związku z uczestnictwem w akcjach promocyjnych.

– Dlatego wątpliwa staje się możliwość stosowania zwolnienia w związku z przekazaniem nagród przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Specyfika inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszy kapitałowych uzasadniałaby brak możliwości zastosowania tego zwolnienia, które tradycyjnie jest stosowane w przypadku nieodpłatnego uzyskania towarów w związku z wypełnieniem dodatkowych warunków stawianych przez sprzedawcę – wyjaśnia Piotr Chróścicki.