INTERPRETACJA

Z roku na rok podatnicy mają coraz więcej możliwości wyboru sposobu złożenia zeznania rocznego w urzędzie skarbowym. Do niedawna można było albo zanieść PIT osobiście do urzędu, albo wysłać go pocztą. Obecnie katalog możliwości jest dużo szerszy.

Pracownicy Izby Skarbowej we Wrocławiu na prośbę GP wyjaśnili, że kilka lat temu była możliwość złożenia zeznania rocznego PIT tylko w kancelarii urzędu lub przesłania pocztą.

- Jednak kilka lat temu przesłanie pocztą poleconą odbywało się na koszt państwa, a więc dla podatnika było darmowe. Teraz koszt przesyłki ponosi sam podatnik - wskazywali urzędnicy wrocławskiej izby.

Jednocześnie dodali, że obecnie mamy większe możliwości, aby szybko złożyć zeznanie. Po pierwsze, podatnicy mogą złożyć zeznanie w kancelarii urzędu. To rozwiązanie jest technicznie najprostsze, jednak wymaga pofatygowania się do urzędu, co oznacza, że czasami w zależności od terminu wizyty w urzędzie mogą być kolejki, np. gdy podatnik zostawi obowiązek złożenia zeznania na ostatnią chwilę, czyli końcówkę kwietnia. W urzędzie podatnik otrzyma potwierdzenie złożenia zeznania.

Po drugie, podatnik może wysłać roczny PIT pocztą. Trzeba to zrobić zawsze listem poleconym. Datą złożenia formularza jest wtedy data stempla pocztowego.

Po trzecie, podatnicy, którzy przebywają za granicą, mogą rozliczyć się z fiskusem składając formularz w polskim konsulacie. Oczywiście w takiej sytuacji również można wysłać zeznanie pocztą. Jednak, jak wyjaśnili w rozmowie z nami pracownicy Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki, takie przesyłki powinny być wysyłane z zagranicy na kilka, kilkanaście dni przed upływem terminu. Datą złożenia jest w tym przypadku data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Czwartym sposobem jest składanie zeznań w różnego rodzaju urządzeniach przyjmujących korespondencje z podatnikiem, np. w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Krzyki urzędomat przyjmuje zeznania i wydaje potwierdzenia jego złożenia w godz. 6.00-24.00.

- W ostatnich dniach kwietnia do urzędomatu także ustawiają się kolejki - przestrzegają pracownicy Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki.

Ostatnim, piątym sposobem na złożenie zeznania jest wysłanie go za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po 1 kwietnia 2008 r. podatnicy swoje roczne zeznania będą mogli przesłać do urzędu drogą elektroniczną. W tym celu muszą posiadać podpis certyfikowany.

- W województwie dolnośląskim w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma urzędów skarbowych, a mieszka wiele starszych osób, organizowane są specjalne punkty przyjmowania PIT. Chcemy w ten sposób ułatwić starszym osobom dotarcie do urzędu - dodają urzędnicy wrocławskiej Izby Skarbowej.

JAK ZACHOWAĆ TERMIN DO ZŁOŻENIA PIT

Termin na złożenie zeznania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

  • wysłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za poświadczeniem przedłożenia, do organu podatkowego lub do jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej
  • nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym
  • złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku
  • złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego
  • złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

30 kwietnia 2008 r. ostatni dzień na złożenie w urzędzie skarbowym rocznego PIT za 2007 rok

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl