Wydatki na nabycie usług taksówek, gastronomicznych i parkowania będą dokumentowane paragonem, a nie fakturą VAT.
Po prawie dwuletniej przerwie posłowie powrócili do prac nad projektem ustawy umożliwiającym dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych określonych wydatków bezpośrednio na podstawie paragonów zamiast faktur VAT. Projekt zmian w ustawie o VAT oraz ustawie o rachunkowości, który wczoraj rozpatrzyła sejmowa podkomisja, wprowadza możliwość odstąpienia od obowiązku wystawiania faktury nabywcom usług taksówek osobowych, gastronomicznych, oraz parkowania pojazdów, pod warunkiem zaewidencjonowania ich w kasie fiskalnej.
Projekt wprowadza w ustawach o podatkach dochodowych limit kwotowy ograniczający wysokość wydatków, które mogą być zaliczane do kosztów na podstawie paragonów fiskalnych. Wyniesie on 500 zł miesięcznie. Koszt powyżej tej kwoty będzie musiała dokumentować faktura. Nowe przepisy mają wejść w życie już 1 lipca 2011 r. Obecny na posiedzeniu podkomisji wiceminister finansów Maciej Grabowski podkreślał, że w lipcu ubiegłego roku została przyjęta unijna dyrektywa, która wprowadza uproszczenia w szerszym zakresie. Odstępuje ona od obowiązku dokumentowania fakturami drobnych usług, do wysokości 100 euro. Nowe regulacje w państwach członkowskich powinny zacząć obowiązywać 1 stycznia 2013 r. W związku z tym, jak wskazywał wiceminister Grabowski, rząd i tak przygotuje projekt nowelizacji ustawy o VAT, która dostosuje polskie przepisy do regulacji wspólnotowych.