PIT 2010 - Urząd Skarbowy zalicza drobną nadpłatę podatku na poczet zaległości podatkowych. Podatnik może wystąpić o jej zwrot w gotówce.
Nadpłatą jest nadpłacony lub nienależnie zapłacony podatek.
– Przykładowo nadpłata w PIT powstaje, gdy w trakcie roku podatkowego wpłacono zaliczki na podatek w kwocie wyższej, niż to wynika z ostatecznego rozliczenia – mówi Maciej Dzikowski, doradca podatkowy z Taxpro Biuro Obsługi Podatkowej.
Nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego i jest zwracana z urzędu, gdy podatnik np. nie ma zaległości podatkowych.
Inny sposób zwrotu dotyczy nadpłat w wysokości nieprzekraczającej wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Koszty te wynoszą obecnie 8,80 zł.
Nadpłaty w tej kwocie (lub niższej) są z urzędu zaliczane na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Podatnik, który nie ma zobowiązań wobec urzędu, może wystąpić o zwrot nadpłaty w gotówce. W takim przypadku zwrot nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji.
Te drobne nadpłaty nie są oprocentowane. Są zwracane w kasie właściwego urzędu skarbowego. Gdy urząd nie prowadzi kasy, nadpłata zwracana jest w bankowym punkcie obsługi kasowej działającym w urzędzie.