W ostatni piątek, 25 marca ruszyła sprzedaż nowego modelu iPada. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą zastanawia się, czy nie kupić tego tabletu dla swoich pracowników.

– Czy taki wydatek będzie mógł być kosztem uzyskania przychodu – pyta pan Michał z Gdańska.

Zgodnie z ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów zawartą w ustawie o CIT, uwzględnieniu w wyniku podatkowym podlegają wydatki wpływające na wygenerowanie przychodów, zachowanie lub zabezpieczenie ich źródła, związane z opodatkowaną działalnością przedsiębiorstwa. Jednocześnie, jak podkreśla Magdalena Podolska, starszy konsultant w Accreo Taxand – przepisy wyraźnie wskazują, które wydatki nie mogą stanowić kosztów podatkowych.

– Tak długo jak podatnik nabywa urządzenia, które stanowią narzędzie jego pracy, wydatki z nimi związane powinny stanowić koszt podatkowy – argumentuje Magdalena Podolska.

Ekspert dodaje, że pozornie może się wydawać, że iPad to nic innego jak drogi gadżet. Istotne jest jednak faktyczne zastosowanie takiego urządzenia w działalności, którą prowadzi przedsiębiorca.

– Jeśli iPad będzie zawierał odpowiednie aplikacje biznesowe i służył organizacji i usprawnieniu pracy (szybsze wypełnianie formularzy albo składanie zamówień w restauracji, łatwość w zorganizowaniu telekonferencji) czy też ograniczał inne wydatki (związane z zakupem papieru i wydrukiem dokumentów), podatnikowi łatwiej będzie argumentować jego zastosowanie w biznesie – podpowiada Magdalena Podolska.

W praktyce – według naszej rozmówczyni – organy skarbowe akceptują zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków związanych z zakupem podobnych urządzeń, takich jak kamera cyfrowa czy GPS.

– Tablet jako urządzenie wykorzystywane na potrzeby związane z działalnością gospodarczą będzie stanowił środek trwały – dodaje Magdalena Podolska.

Jeśli cena jego nabycia oraz kosztów dodatkowych związanych z zakupem (np. koszt transportu), czy wykorzystaniem iPada (oprogramowanie) nie przekroczy 3,5 tys. zł, podatnik może dokonać wyboru, czy rozpoznać ten koszt jednorazowo, czy przez odpisy amortyzacyjne.

Ważne!

Wydatki, które przedsiębiorca zalicza do kosztów podatkowych, muszą być przez niego właściwie udokumentowane

Podstawa prawna

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).