Ulga rodzinna w zeznaniu za 2007 rok jest odliczana po raz pierwszy. Z tego tytułu rodzice mogą odliczyć od podatku kwotę 1145,08 zł na każde dziecko. W rozliczeniu za 2007 rok istnieje możliwość odliczenia od dochodu kwoty wydatkowanej na użytkowanie sieci internet. W tym przypadku można odliczyć kwotę brutto wynikającą z faktury VAT wystawionej na imię i nazwisko podatnika. Należy tylko pamiętać, że limit odliczenia wynosi 760 zł. Nawet jeśli wydatkujemy więcej, odliczymy tylko 760 zł.

Kilka pytań dotyczyło rozliczeń dochodów uzyskiwanych przez Polaków za granicą. Tutaj o obowiązku złożenia zeznania rocznego w Polsce decyduje to, w jakim państwie Polak uzyskuje dochody i jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania obowiązuje Polskę z danym państwem. Przy metodzie wyłączenia z progresją (np. dochody uzyskane w Anglii, Irlandii, Niemczech) nie istnieje obowiązek składania zeznania. Gdybyśmy jedynie uzyskali jednocześnie dochody w Polsce, należałoby złożyć zeznanie, ale dochody zagraniczne byłyby zwolnione z podatku i służyły do obliczenia stopy procentowej. Przy metodzie proporcjonalnego odliczenia (np. dochody z Holandii, Danii, USA) istnieje obowiązek złożenia zeznania rocznego i rozliczenia dochodów zagranicznych.

Ważne!

W przypadku posiadania dwójki dzieci ulga rodzinna do odliczenia wyniesie 2290,16 zł, przy trójce - 3435,24 zł itd.

SVB

Więcej: www.wp.pl