Działania urzędów kontroli skarbowej (UKS) obejmą swoim zakresem zagadnienia określone w art. 2 ust. 2a ustawy z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 214), czyli wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw oraz wykroczeń przeciwko prawom własności intelektualnej.

Jak informuje Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów, inspektorzy podczas kontroli będą sprawdzać legalność programów zainstalowanych na firmowych komputerach. Działania te wynikają z nowych uprawnień urzędów kontroli skarbowej. Od 30 lipca 2010 r. UKS mają prawo do zwalczania naruszeń prawa autorskiego polegających na nielegalnym posługiwaniu się własnością intelektualną.

– To dobrze, że prawo własności intelektualnej stało się przedmiotem zainteresowania kontroli skarbowej, bo to obszar, w którym szczególnie często dochodzi do naruszenia przepisów – mówi Wiesława Dróżdż.

Dodaje, że kontrole obejmujące piractwo komputerowe są ściśle powiązane z celami określonymi w zadaniach UKS na 2011 rok.

– Zwalczanie nieprawidłowości w zakresie naruszania prawa własności intelektualnej jest równoznaczne ze zwalczaniem szarej strefy – mówi nasza rozmówczyni z Ministerstwa Finansów.