Reprezentatywne organizacje pracodawców czy organizacji związkowych mają otrzymać możliwość występowania do ministra finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej. Dziś o tym, czy wydać taką interpretację, decyduje sam minister.
Wprowadzenie tego typu rozwiązań proponuje Ministerstwo Gospodarki w drugim projekcie ustawy deregulacyjnej, który obecnie znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych.
Wniosek od organizacji (w projekcie nie sprecyzowano, które organizację będą do tego uprawnione) powinien zawierać uzasadnienie konieczności dokonania interpretacji ogólnej. Powinien się w nim też znaleźć stan faktyczny i prawny wymagający wydania interpretacji.