Czytelnik GP ma wątpliwości, czy przekształcenie formy działalności prowadzonej w ramach spółki cywilnej w spółkę jawną będzie miało wpływ na tworzone sprawozdanie finansowe.

Robert Kaczorowski z Rödl & Partner wyjaśnia, że brak otwarcia i zamknięcia ksiąg nie powinien mieć wpływu na tworzone właśnie sprawozdanie finansowe. Ekspert wskazuje, że minimalny zakres informacji dodatkowej zawiera załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jeżeli więc przekształcenie nie wpłynie w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy to wystarczające będzie wspomnienie o przekształceniu we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Zdaniem rozmówcy zwolnienie od zasady zamykania i otwierania ksiąg nie dotyczy spółki cywilnej, która po przekształceniu w spółkę jawną rozpoczyna równocześnie prowadzić księgi rachunkowe W takim przypadku spółka na podstawie art. 19 ustawy o rachunkowości powinna otworzyć księgi rachunkowe.

Ważne!

Spółka cywilna, która w ciągu roku przekształciła się w spółkę jawną, nie ma obowiązku zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl