Podatnik prowadzący studio poligraficzne i małe studio filmowe zakupił komputer za cenę 35 tys. zł o wysokich możliwościach obliczeniowych. Podatnik zaraz po zakupie komputera postanowił zainstalować dodatkową pamięć RAM oraz dyski twarde w tym komputerze.

– W jaki sposób mam ująć te wydatki w kosztach firmy – pyta Janusz z Katowic.

Zasadą jest, że wszelkie wydatki poniesione na zakup lub zmianę w konfiguracji sprzętu komputerowego można ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów albo przez odpisy amortyzacyjne przewidziane dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Określa to art. 22 ust. 1 oraz art. 22a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Istotna jest przy tym wysokość wydatku, jaki poniósł podatnik.

Ulepszenie komputera

Ze względu na cenę nabycia komputera (powyżej 3,5 tys. zł) jest on dla podatnika środkiem trwałym, który podlega amortyzacji. Zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych dołączonych do ustawy o PIT podstawowa stawka amortyzacji na zestawy komputerowe (symbol 491 Klasyfikacji Środków Trwałych) wynosi 30 proc.

Zainstalowanie przez podatnika w tym komputerze dodatkowej pamięci oraz dysków twardych bez wątpienia podnoszą użyteczność komputera. Dla rozliczenia podatkowego można je rozpatrywać w kategorii tzw. ulepszenia środka trwałego.

Jak tłumaczy Wojciech Piotrowski, doradca podatkowy w KPMG, środki trwałe uważa się za ulepszone, jeżeli wydatki poniesione na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację powodują wzrost wartości użytkowej środka trwałego.

Jednocześnie, zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o PIT, wartość początkową komputera można powiększyć o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3,5 tys. zł.

W przypadku więc gdy środek trwały już amortyzowany uległ ulepszeniu, jego wartość początkową należy powiększyć o sumę wydatków na ulepszenie. Amortyzacja będzie wówczas kontynuowana od zwiększonej wartości początkowej, nie zmieni się natomiast okres ani stawka amortyzacji.

Zaawansowanie techniczne

Rozliczenie podatkowe komputera o wysokich możliwościach obliczeniowych można też rozpatrywać w kategorii amortyzacji sprzętu zaawansowanego technicznie.

Jak wyjaśnia Mateusz Stańczyk, starszy konsultant w Accreo Taxand, w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 4 – 6 i 8 KŚT, istnieje możliwość przyspieszenia procesu ich amortyzacji poprzez zastosowanie odpowiedniego współczynnika (maksymalnie 2,0) w odniesieniu do stawki amortyzacyjnej wynikającej z wykazu stawek.

Maszyny i urządzenia poddane szybkiemu postępowi technicznemu to takie, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki.

Jeśli więc komputer podatnika spełnia ten warunek (np. ma procesor i specjalistyczną kartę graficzną do cyfrowej obróbki materiałów wideo), to oznacza, że komputer może zostać uznany za poddany szybkiemu postępowi technicznemu i można go amortyzować stawką 60 proc.

PRZYKŁAD

Amortyzacja komputera używanego w działalności gospodarczej

Podatnik zakupił w marcu komputer o wartości początkowej 35 tys. zł.

Roczny odpis amortyzacyjny według metody liniowej = 10,5 tys. zł (35 tys. zł x 30 proc.)

Odpis amortyzacyjny według metody degresywnej (mnożnik 2,0 stawki podstawowej)

● W okresie od kwietnia do końca grudnia 2011 odpis amortyzacyjny metodą degresywną wyniesie (35 tys. zł x 60 proc.) / 12) x 9 miesięcy = 15,75 tys. zł

● W 2012 odpis amortyzacyjny metodą degresywną = 11,55 tys. zł [35 tys. zł – 15,75 tys. zł) x 60 proc.]

● W 2013 roku (przejście na metodę liniową) odpis amortyzacyjny metodą degresywną byłby niższy niż przy metodzie liniowej [(35 tys. – 15,75 tys. zł – 11,55 tys. zł) x 60 proc.] Miesięczny odpis metodą liniową w wysokości 875 zł. Amortyzacja zakończy się we wrześniu 2013 roku.

30 proc. wynosi podstawowa roczna stawka amortyzacji dla zestawów komputerowych