Automatyczną wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE o transakcjach wewnątrzwspólnotowych i o podatnikach VAT umożliwia system VIES. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19953/11) poinformowało, że system informatyczny VIES – ze względu na swoją strategiczną rolę m.in. w monitorowaniu prawidłowości rozliczania podatku od towarów i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych – jest stale modyfikowany w celu usprawnienia jego bieżącej obsługi, jak i dostosowania do nowych zadań.

Jak wskazało MF, prace te są prowadzone zarówno na szczeblu resortowym, jak i na szczeblu Komisji Europejskiej w ramach Komitetu SCAC (Standing Committee on Administrative Cooperation), funkcjonującego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 z 7 października 2003 r. Jednocześnie system VIES podlega ustawicznej weryfikacji pod kątem prawidłowości jego funkcjonowania, a wszelkie zgłaszane zakłócenia są usuwane na bieżąco.

W ocenie MF wykonywanie zadań związanych z obsługą techniczną i nadzorem merytorycznym nad systemem informatycznym VIES przebiega prawidłowo, zważywszy na liczbę zadań wykonywanych przez polski system (wymiana informacji o transakcjach wewnątrzwspólnotowych, potwierdzanie numerów VAT-UE podatników polskich i ich kontrahentów, obsługa aplikacji VAT-Refund i wiele innych) oraz znikomą liczbę i czas utrudnień, które wystąpiły np. w 2010 roku w funkcjonowaniu systemu.

Ważne!

System Wymiany Informacji o VAT – VAT Information Exchange System (w skrócie VIES) – składa się z krajowych baz danych połączonych we wspólną sieć Wspólnoty Europejskiej