NOWOŚĆ

Obecnie w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace mające na celu zawarcie protokołu do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską i Austrią, a także zawarcie nowej umowy z Norwegią - dowiedziała się GP. Intencją resortu jest, aby podpisanie obu tych umów nastąpiło w I połowie 2008 r.

Ponadto - jak powiedziano nam w MF - w związku z zamiarem ujednolicenia metod unikania podwójnego opodatkowania, przyjętych w umowach zawartych przez Polskę z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, we wszystkich umowach ma być wprowadzona jako metoda unikania podwójnego opodatkowania - metoda wyłączenia z progresją.

- Prowadzone są prace mające na celu rozpoczęcie negocjacji w sprawie zawarcia protokołów do umów z Danią, Belgią, Holandią oraz Islandią, a także zawarcia nowej umowy z Finlandią. Obecnie umowy te przewidują, jako metodę unikania podwójnego opodatkowania, metodę odliczenia proporcjonalnego - wyjaśnił Jakub Lutyk, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl