RENATA MIKULEWICZ

radca prawny, dział szkoleń Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

Tak

Obowiązek podatkowy z tytułu zapłaty zaliczki powstaje z chwilą wystawienia przez zagranicznego kontrahenta faktury potwierdzającej otrzymanie zaliczki.

W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Jeżeli przed dokonaniem wewnątrz- wspólnotowej dostawy towarów otrzymano całość lub część ceny, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny. Otrzymanie zaliczki przez polskiego podatnika rodzi obowiązek wystawienia faktury VAT. Jeżeli zaliczka dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w fakturze dokumentującej zaliczkę ma on prawo do zastosowania stawki podatku 0 proc. W chwili wystawienia faktury zaliczkowej nie musi dysponować dokumentami potwierdzającymi dokonanie dostawy, musi jednak posiadać takie dokumenty po dokonaniu dostawy, by nie utracić prawa do stawki VAT w wysokości 0 proc.

Przy okazji wyjaśnijmy również kwestię zaliczek przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. Otóż obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano nabycia. Jeżeli przed tym terminem podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Zgodnie z art. 20 ust. 7 ustawy, w przypadku wystawienia przez podatnika podatku od wartości dodanej faktury potwierdzającej otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towarów będącej przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Dokumentem potwierdzającym wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów są faktury wewnętrzne. U polskiego podatnika obowiązek podatkowy z tytułu zapłaty zaliczki powstaje z chwilą wystawienia przed zagranicznego kontrahenta faktury potwierdzającej otrzymanie zaliczki. Z chwilą otrzymania tej faktury polski podatnik ma obowiązek sporządzić fakturę wewnętrzną dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

(KT)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 20 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).