Podatnicy mogą wnosić podania do urzędów skarbowych drogą elektroniczną. Aby je skutecznie doręczyć organowi, muszą posiadać e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem.
Podanie do urzędu skarbowego można przesłać nie tylko tradycyjną pocztą, ale również drogą elektroniczną. Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (z 3 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 1605/09), podatnicy wysyłający podanie do urzędu muszą jednak spełnić określone warunki.
Sąd orzekł, że prowadzenie przez stronę z naczelnikiem urzędu skarbowego drogą e-mailową korespondencji jest niedopuszczalne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.