Urzędnik może prowadzić działalność gospodarczą

autor: Opracowała Ewa Konderak28.01.2011, 03:00; Aktualizacja: 28.01.2011, 07:27

Urzędnik, która pracuje w urzędzie skarbowym, może poza tą posadą założyć działalność gospodarczą. Musi jednak spełnić pewne warunki

wróć do artykułu

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
Redakcja gazetaprawna.pl
Źródło:Dziennik Gazeta Prawna
Polub Gazetaprawna.pl

Polecane

Reklama

Komentarze (15)

 • Justyna(2016-12-09 17:10) Zgłoś naruszenie 00

  Z artykułu wynika, że urzędnik państwowy może mieć własną działalność gospodarczą. Ale chyba wielkim nietaktem jest przyjmowanie klientów prywatnych podczas godzin pracy w urzędzie i w budynku tego urzędu. Tym bardziej, że swoje obowiązki ten ktoś przerzuca na inną osobę.

  Odpowiedz
 • dert(2014-02-04 09:32) Zgłoś naruszenie 00

  Nie każdy pracownik służby cywilnej może podjąć działalność gospodarczą
  Pracownik służby cywilnej nie może prowadzić działalności gospodarczej, jeżeli zajmuje stanowisko równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami wymienionymi w art. 2 pkt 1 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
  Czy pracownik służby cywilnej może prowadzić działalność gospodarczą?
  TEZA Pracownik służby cywilnej nie może prowadzić działalności gospodarczej, jeżeli zajmuje stanowisko równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami wymienionymi w art. 2 pkt 1 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
  OPINIA PRAWNA z 7 stycznia 2010 r., znak: DP.171-462(2)/09/EŁ
  Odpowiadając na pismo Pana X dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez pracownika służby cywilnej, Departament Prawny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyraża następującą opinię.
  Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.), członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej.
  Stosownie do ust. 2 tego samego artykułu, urzędnik służby cywilnej nie może podejmować zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu.
  Mając na uwadze przedstawiony stan prawny, należy stwierdzić, że ustawowo sformułowany zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu dotyczy jedynie świadczenia pracy na podstawie nawiązanego stosunku pracy. Oznacza to możliwość podejmowania przez pracownika służby cywilnej, bez zgody dyrektora generalnego urzędu, dodatkowej pracy, której wykonywanie nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Dotyczy to przede wszystkim umów cywilnoprawnych.
  Jednakże, przedmiot oraz czynności lub zajęcia wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych nie mogą pozostawać w sprzeczności zarówno z obowiązkami wynikającymi z ustawy, jak i podważać zaufania do służby cywilnej.
  Powyższe wnioski nie dotyczą urzędnika służby cywilnej, który jest zobowiązany do uzyskania zgody dyrektora generalnego urzędu w przypadku podejmowania jakichkolwiek zajęć zarobkowych.
  Kluczowe znaczenie dla przedstawionego w piśmie stanu faktycznego mają jednak przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.).
  Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy, ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej dotyczą m.in. pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami wymienionymi w pkt 1 tego artykułu, w tym przypadku, dyrektora generalnego, dyrektora departamentu (jednostki równorzędnej) i jego zastępcy oraz naczelnika wydziału (jednostki równorzędnej).
  W oparciu o art. 4 pkt 6 tej samej ustawy, ww. osoby nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Zakaz ten nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
  W związku z tym, członek korpusu służby cywilnej (pracownik i urzędnik), którego stanowisko jest równorzędne pod względem płacowym ze wskazanymi powyżej, nie może prowadzić działalności gospodarczej. Zgoda dyrektora generalnego urzędu nie ma w tym wypadku znaczenia.
  W odniesieniu do pracownika służby cywilnej, którego stanowisko nie jest równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora generalnego, dyrektora departamentu (jednostki równorzędnej) i jego zastępcy lub naczelnika wydziału (jednostki równorzędnej), zastosowanie będą miały przepisy ustawy o służbie cywilnej (art. 80 ust. 1 in fine). Zatem, taki pracownik będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą bez zgody dyrektora generalnego urzędu, przy czym działalność ta nie będzie mogła być sprzeczna z obowiązkami wynikającymi z ustawy, jak i nie będzie mogła podważać zaufania do służby cywilnej.
  W tym miejscu należy również zauważyć, że zgodnie z par. 4 pkt 2 Kodeksu Etyki Służby Cywilnej stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej (M. P. Nr 46, poz. 683), członek korpusu służby cywilnej jest bezstronny w wykonywaniu zadań i obowiązków, a w szczególności nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi (obecnie par. 18 pkt 2 zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej – M. P. Nr 93, poz. 953).
  W przypadku prawnie nieuzasadnionego, w ocenie członka korpusu służby cywilnej, żądania zaprzestania prowadzenia zajęć zarobkowych, w tym działalności gospodarczej, właściwymi do rozstrzygania ewentualnych sporów w tym zakresie są sądy pracy.
  Opinię przygotowali:
  Dobrosław Dowiat-Urbański,
  Zastępca Dyrektora
  Ewa Łukasik,
  Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  Opinię zredagował:
  Michał Graczyk,
  Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

  Odpowiedz
 • trix(2014-01-09 11:33) Zgłoś naruszenie 00

  Warto tu przypomnieć różnicę między pracownikiem służby cywilnej a urzędnikiem służby cywilnej. Pracownik jest osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o służbie cywilnej. Urzędnik zaś jest osobą zatrudnioną na podstawie mianowania, zgodnie z powyżej wymienionymi zasadami. Według tejże ustawy wynika również, że urzędnik jest w bardziej komfortowej sytuacji, jeśli chodzi o stabilność pracy. Wobec pracowników istnieje ustawowy katalog możliwości rozwiązania stosunku pracy. Dlatego pracownicy mają możliwość podjęcia dodatkowego zatrudnienia (bez pozwolenia dyrektora), jeśli jej wykonywanie nie nawiązuje stosunku pracy. Co do urzędników, to jakiekolwiek dodatkowe zajęcia, przynoszące korzyści finansowe muszą być zatwierdzone przez dyrektora generalnego.

  Czytaj więcej na Infor.pl: samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/pracownicy/artykuly/673363,dodatkowe_zatrudnienie_urzednika_i_pracownika_sluzby_cywilnej.html#ixzz2ptc3tECi

  Odpowiedz
 • Lena(2013-01-22 18:59) Zgłoś naruszenie 00

  Czy te same zasady dotyczą pracownika sądu ?

  Odpowiedz
 • do Ala(2012-04-25 07:17) Zgłoś naruszenie 10

  1700 to jest dużo??? (wyższe prawnicze, 8 lat stażu)

  Odpowiedz
 • antyzgoda(2011-12-28 21:53) Zgłoś naruszenie 10

  Gdzie jest napisane że wymagana jest zgoda dla członka korpusu na prowadzenie działalności gospodarczej?

  Odpowiedz
 • Naczelnik(2011-09-07 08:12) Zgłoś naruszenie 02

  Przełożony wyrażający zgodę, ponosi odpowiedzialność swojej decyzji.
  Często urzędnicy dostają zgodę, na prowadzenie działalności naruszającej ustawę o zakazie konkurencji.
  Ja takiej zgody nie wyrażam, skąd mam wiedzieć, że któryś z podwładnych mnie nie oszuka..., co się zdarza.

  Odpowiedz
 • zniesmaczony(2011-01-28 19:44) Zgłoś naruszenie 00

  kolejny artykuł o niczym..., choc tytuł wskazywał na jakiś temat...
  schemat tytuł - teza... i artukuł nawet nie dążący w kierunku tezy!

  Odpowiedz
 • teoretycznie TAK praktycznie NIE(2011-01-28 14:59) Zgłoś naruszenie 00

  W moim urzędzie nikt już nawet nie próbuje bo zawsze było NIE.

  To jest tylko taka gadka, że przecież nikt pracownikom drogi nie zamyka, ale zgody jakoś nigdy nie ma i wszystko nie pasuje.

  Znane są też takie przypadki, że pracownik SC mający na utrzymaniu "przymierającą głodem" całą liczną rodzinę, poprosił o zgodę na wykonywanie nie kolidującej z niczym pracy SPRZĄTACZA, i też zgody nie dostał.

  Odpowiedz
 • usc(2011-01-28 13:51) Zgłoś naruszenie 00

  Ala chyba nie wie jakie są realia w urzędzie (pensje). Wynagrodzenia urzędników wcale nie są duże. Ponadto urzędnicy też płacą podatki, tak samo składają zeznania roczne itd. !!! To, że ktoś jest urzędnikiem nie oznacza, że ma lepiej niż podatnik. Czasem trzeba pomyśleć za nim się coś napisze !!!

  Odpowiedz
 • Elemele(2011-01-28 10:07) Zgłoś naruszenie 00

  Ala, ty chyba piszesz o sobie, skoro tak dobrze znasz pensje urzędników?

  Odpowiedz
 • lol(2011-01-28 09:45) Zgłoś naruszenie 00

  A czy jest ktoś mądry, kto da mi miarodajną odpowiedź na pytanie, czy będąc członkiem (nie urzędnikiem) służby cywilnej mogę prowadzić działalność, bez informowania o tym przełożonych?? Jestem członkiem korpusu i pracownikiem cywilnym Policji. No i jest tak, że jedni prowadzą działalność bez informowania o tym kogokolwiek, a znowu inni piszą jakieś raporty do komendanta z wnioskami o zgodę. Mi osobiście wydaje się, że o działalności nie muszę nikogo informować. W ustawie nie ma o tym mowy, ale może się mylę...

  Odpowiedz
 • skarbona(2011-01-28 09:04) Zgłoś naruszenie 10

  Ala
  Zapraszamy! wyciągnij swój dyplom, jakieś podyplomówki też mile widziane, ceryfikat z języka i zarabiaj...
  Wracam do meritum. Pracownik (bo nie urzędnik SC !) może zarabiać, ale myślę, że długo tu nie popracuje. Nasi przełożeni lubią biedniejszych od siebie z pensją na "dzień dobry" ( i przez kilka kolejnych lat) ok. 1800 brutto. Jak złoży pierwsze oświadczenie majatkowe to zrobią mu "ścieżkę zdrowia" i sam zrezygnuje.
  Tak, miłe Panie i Panowie. Kontakt z Wami to sama przyjemność w porównianiu z tym co nam robią w majestacie prawa przełożeni.

  Odpowiedz
 • ALA(2011-01-28 08:52) Zgłoś naruszenie 01

  oni nie muszą pracować na innych etatach bo mają tak duże pensje że nie powinno im się pozwolić na inne etaty.
  dla siebie zawsze znajdzie furtkę aby nie płacić podatku itp.

  Odpowiedz
 • kar(2011-01-28 07:44) Zgłoś naruszenie 00

  hmm, ja osobiscie nie znam zadnego pracownika us, ktory prowadzilby dzialalnosc gosp...

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane