Rolnicy, którzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, nawet jeśli przekroczą limit przychodów 1,2 mln euro – uznał w podjętej uchwale Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem ekspertów uchwała NSA powinna pozwolić podatnikom wrócić do rozliczeń ryczałtowych w następnych latach.
Uchwała ta jest istotna dla podatników. Dotychczas bowiem urzędy skarbowe na czele z Ministerstwem Finansów twierdziły, że rolnicy po przekroczeniu przychodów w wysokości 1,2 mln euro muszą rozpocząć prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 października 2010 r., nr ITPB1/415-715/10/RR).
Zdaniem ekspertów uchwała NSA powinna pozwolić podatnikom wrócić do rozliczeń ryczałtowych w następnych latach.