Resort pracy nie odpowiedział na pytania „DGP”, dlaczego wykaz nie zawiera numerów rachunków i kiedy będzie uzupełniony o te dane. W biurze prasowym MPiPS usłyszeliśmy, że ministerstwo przestrzega przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, więc ma 14 dni na odpowiedź.

Dobrze, że urzędnicy przestrzegają przynajmniej tych przepisów, bo z regulacjami dotyczącymi pożytku publicznego jest już gorzej. Przypomnijmy, że nakładają one na resort pracy obowiązek publikacji do 15 stycznia listy OPP wraz z numerami kont. W wykazie opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej MPiPS 14 stycznia nie ma numerów rachunków bankowych.

O pomoc w rozwiązaniu sprawy zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów, bo to ten resort powinien przekazać MPiPS numery rachunków bankowych zgłoszone przez organizacje pożytku publicznego w latach ubiegłych jako właściwe do przekazania 1 proc. podatku.

Jak ustaliliśmy, MF nie przekazało danych resortowi pracy, bo MPiPS nie opublikowało rozporządzenia dotyczącego zakresu i terminowego przekazywania danych, w tym rachunków bankowych, przez resort finansów.

– W tej sytuacji istotne do przekazywania danych są terminy określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jednym z nich jest 15 stycznia jako termin publikacji wykazu OPP wraz z kontami – tłumaczy Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów.

Dodaje, że skoro MF nie dostało z resortu pracy na koniec roku wykazu OPP, nie mogło go zweryfikować i uzupełnić o rachunki bankowe. I właśnie dlatego opublikowany przez MPiPS 14 stycznia wykaz OPP ich nie zawiera.

Sprawa ta jednak musi zostać rozwiązana. W końcu terminy określone przez ustawę o wolontariacie i pożytku publicznym muszą być przez ministerstwa przestrzegane. Resort finansów planuje przekazać numery rachunków do MPiPS na koniec stycznia. W lutym OPP będą mogły weryfikować dane, które znajdą się w bazie urzędów skarbowych na 2011 rok.

Wykaz, który miało opublikować MPiPS do 15 stycznia, powinien opierać się na informacjach o kontach OPP, które urzędy skarbowe zgromadziły w latach poprzednich. Organizacje, które uzyskały status OPP po raz pierwszy lub ten status został im przywrócony, oraz te, które zmieniły numer rachunku, mają obowiązek ich przekazania skarbówce do 31 stycznia. Dane te resort pracy opublikuje na stronie BIP, co umożliwi OPP ich weryfikację i zgłoszenie uwag do urzędów skarbowych do 28 lutego.

Jeżeli OPP nie przekaże danych do urzędu skarbowego do 31 stycznia lub do 28 lutego nie zgłosi zastrzeżeń wobec danych dostępnych na stronie MPiPS, straci prawo do otrzymania 1 proc. podatku za 2010 rok.