W poniedziałkowym wydaniu „DGP” informowaliśmy, że broszura Ministerstwa Finansów na temat nowych regulacji VAT obowiązujących od początku roku może wprowadzać podatników w błąd. Z dokumentu można było wyciągnąć nieprawdziwy wniosek, że podatnicy mają prawo do odliczania VAT od zakupu paliwa do m.in. leasingowanych samochodów. Tymczasem to nieprawda.

Resort finansów przyznaje, że informacje zawarte w broszurze rzeczywiście mogą być nieprecyzyjnie odczytane przez podatników. Dlatego – po naszej publikacji – MF zamieściło na swojej stronie wyjaśnienie do tej broszury. Wynika z niego, że od 1 stycznia 2011 r. ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu dotyczy samochodów osobowych oraz niektórych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, także samochodów z kratką. Przepis ten dotyczy również samochodów użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze. Wyjątek stanowią pojazdy samochodowe objęte od 1 stycznia pełnym odliczeniem podatku.