Obniżona stawka VAT na ubranka dla niemowląt i buty dziecięce, czyli obecne 8 proc. zostanie zlikwidowana 1 lipca 2011 r., a nie jak pierwotnie planowano 1 lutego. Tak zdecydowała wczoraj sejmowa podkomisja rozpatrującą kolejną rządowa nowelizację ustawy o VAT.

Podkomisja rozstrzygnęła także kwestię opodatkowania VAT pracowniczych abonamentów medycznych. Przyjęta została poprawka precyzująca, że takie świadczenia są zwolnione z opodatkowania. Obecnie zwolnienie z VAT dotyczy usług medycznych, które są wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej, bez sprecyzowania co z usługami nabywanymi przez pracodawców i przekazywanymi pracownikom. Po zmianach zwolnienie obejmie również świadczenie usług medycznych nabytych przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej.

Przyjęta zastała także poprawka obejmująca 8-proc. stawką VAT pieczywo, którego data minimalnej trwałości przekracza 14 dni (dziś stawka wynosi 23-proc.). Projekt zakłada ponadto objęcie VAT wszelkich nieodpłatnych przekazań towarów kontrahentom bez względu na ich związek z działalnością, a także przerzucenie obowiązku rozliczenia VAT w obrocie złomem ze sprzedawcy na kupującego. Zmiany te wejdą w życie 1 marca 2011 r.

Sprawozdanie z prac podkomisji rozpatrzy teraz Komisja Finansów Publicznych, a następnie projekt trafi do drugiego czytania w Sejmie.