Podatnik, który zawiesza działalność gospodarczą na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nadal ma status przedsiębiorcy. Okresowe wstrzymanie prowadzenia działalności może trwać dwa lata, zatem mogło się zdarzyć, że firma była zawieszona przez cały 2010 r.

Agnieszka Caban-Nowakowska, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Mazars, podkreśla, że przedsiębiorca, który wstrzymał działalność, nie musi regulować zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku, ale jest zobowiązany do złożenia zeznania rocznego.

– Obowiązek ten występuje bez względu na to, czy działalność była zawieszona przez cały rok, czy tylko przez jego część – podkreśla nasza rozmówczyni.

Nie można zapominać o tym, że w okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może osiągać przychodów z działalności gospodarczej. Jednak ustawodawca, w drodze wyjątku, dopuścił możliwość uzyskiwania w okresie zawieszenia przychodów określonego rodzaju.

– Dotyczy to m.in. przychodów ze sprzedaży środka trwałego lub wyposażenia, a także przychodów finansowych takich jak odsetki na rachunku bankowym – wymienia Agnieszka Caban-Nowakowska.

Podatnik ma również prawo przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia działalności. Tym samym może się okazać, że mimo niewykonywania działalności gospodarczej w danym roku podatkowym przedsiębiorca osiągnął dochód, który podlega opodatkowaniu. Zeznanie roczne trzeba będzie jednak złożyć także w przypadku, gdy przedsiębiorca nie uzyskał jakichkolwiek dochodów.

Nasza rozmówczyni zwraca uwagę, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca, który zawiesił prowadzenie firmy, jest zobowiązany regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia. Może także ponosić koszty służące zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodu.

– Zatem nie jest wykluczone, że w zeznaniu podatkowym za 2010 rok podatnik wykaże stratę – mówi Agnieszka Caban-Nowakowska.

Taka strata wykazana w rocznym zeznaniu podatkowym będzie podlegała rozliczeniu za zasadach ogólnych, pod warunkiem osiągnięcia w następnych latach podatkowych dochodu.