Jeśli z rozliczenia PIT za 2010 rok podatnikowi wyjdzie dopłata podatku, należna fiskusowi kwota musi wpłynąć na jego konto najpóźniej 2 maja 2011 r. Normalnie byłby to 30 kwietnia, ale w tym roku wypada on w sobotę, stąd przesunięcie terminu.
Każdy podatnik, który w roku podatkowym osiągnął dochody, musi złożyć roczne zeznanie PIT. Na dopełnienie tego obowiązku jest czas do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym, za który następuje rozliczenie.

Obliczenia w zeznaniu

W rocznym zeznaniu PIT podatnik musi wykazać wszystkie zarobione w danym roku środki. Po zebraniu informacji o wszystkich przychodach z danego roku podatnik może przystąpić do obliczenia zobowiązania podatkowego. W tym celu trzeba zsumować wszystkie przychody. Od przychodów odejmuje się przysługujące koszty uzyskania przychodów. Dla rozliczeń przychodów m.in. z pracy przepisy przewidują tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodów. Przy umowach cywilnoprawnych – zleceniach i o dzieło – uwzględnia się 20-proc. zryczałtowane koszty podatkowe. Przy prawach autorskich podatnik ma prawo uwzględnić 50-proc. koszty.
Po odjęciu od przychodów kosztów podatnik otrzyma dochód. Od tego dochodu można odliczyć przysługujące ulgi, jeśli oczywiście spełnia się warunki do ich uwzględnienia. Następnie można obliczyć podatek, od którego odlicza się ulgę prorodzinną – jeśli przysługuje ona podatnikowi – i składki zdrowotne – jeśli zostały w roku podatkowym opłacone.
Po wypełnieniu zeznania rocznego podatnik ma prawo 1 proc. wyliczonego przez siebie podatku przekazać jednej wybranej organizacji pożytku publicznego. Podatnik w deklaracji wskazuje tylko organizację, którą chce wesprzeć. Reszty formalności dopełnia już naczelnik urzędu skarbowego.

Dopłata podatku

Gdy podatnikowi po wypełnieniu rocznego PIT wyjdzie dopłata podatku, nie oznacza to, że musi natychmiast uregulować zobowiązanie. Złożenie zeznania rocznego np. w styczniu z wykazaną dopłatą podatku nie oznacza bowiem, że podatnik tego samego dnia musi na konto urzędu skarbowego wpłacić wykazaną w PIT sumę. Wręcz przeciwnie, kwota dopłaty podatku może być wpłacona do urzędu skarbowego ostatniego dnia przewidzianego na rozliczenie roczne, tj. 30 kwietnia. W 2011 roku będzie to 2 maja. W tym przypadku też jest kilka możliwości zapłaty podatku. Podatnik może wpłacić pieniądze w kasie urzędu. Może dokonać wpłaty przelewem bezpośrednio na konto. Jednak w tym przypadku ważne są dwie rzeczy. Po pierwsze wpłata musi nastąpić na właściwe dla danego podatku konto. W naszym przypadku będzie to konto dla wpłat PIT. Druga istotna sprawa to to, że przelew bankowy musi obciążyć konto podatnika najpóźniej 30 kwietnia (w rozliczeniu za 2011 rok 2 maja). Nie może być tak, że podatnik dokona polecenia przelewu 30 kwietnia tuż przed północą, a bank przekaże pieniądze dopiero 4 maja. Wtedy za dzień dokonania zapłaty podatku będzie uważany 4 maja, a nie 30 kwietnia. W konsekwencji u podatnika powstanie zaległość podatkowa, od której będzie trzeba zapłacić należne odsetki.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak poradzić sobie z dopłatą do PIT.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz:
- Wzór wniosku o odroczenie terminu zapłaty podatku
- Wzór wniosku o rozłożenie podatku na raty