Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wyjaśnił, czy artykuły reklamowe przekazywane nieodpłatnie klientom firmy są opodatkowane VAT. Materiały reklamowe są opatrzone logo spółki.

Poznańska izba przypomniała, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Dostawą jest też przekazanie towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

● przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

● wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w tym darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Nie uznaje się za dostawę towarów przekazywania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Zatem przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem nie stanowi dostawy towarów, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego. Zatem nieodpłatne przekazanie artykułów reklamowych, opatrzonych logo, nie stanowi dostawy towarów i nie podlega VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 grudnia 2010 r. (nr ILPP2/443-602/08/10-S/JK).