Ostatnia zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) dotycząca skali podatkowej oraz ustawowych kosztów uzyskania przychodów została uchwalona ustawą z 16 listopada o zmianie ustawy o PIT oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Marek Kolibski, doradca podatkowy w kancelarii Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy, zwraca uwagę, że część przepisów tej ustawy w zakresie dotyczącym kosztów oraz skali podatkowej zawierała szczególne przepisy dotyczące rozliczenia roku 2007 oraz 2008. Od stycznia 2009 r. obowiązują wynikające wprost ze znowelizowanej już cztery lata temu ustawy o PIT przepisy dotyczące skali oraz ustawowo określonych kosztów.

– Koszty te oraz skala podatkowa w 2011 r. będą zatem takie same jak w 2010 r. i 2011 r. Kwota wolna od podatku pozostanie na poziomie 3091 zł, co oznacza, że miesięczne zmniejszenie podatku od pracownika wyniesie 46,33 zł – wylicza Marek Kolibski.

Ekspert dodaje, że roczne zmniejszenie podatku to 556,02 zł.

Nie zmienią się także ustawowe koszty uzyskania przychodów dotyczące umów-zleceń i umów o dzieło, których przedmiotem jest korzystanie z praw autorskich, pokrewnych i określonych w prawie własności przemysłowej.

Marek Kolibski przypomina, że odpowiednio nadal będzie to 20 proc. oraz 50 proc. przychodów.