Rodzaj formularza, który w tym przypadku będzie trzeba złożyć, zależy od tego, kiedy zbywaną nieruchomość podatnik nabył.

Podatnicy, którzy kupili nieruchomość do końca 2006 roku, jej sprzedaż rozliczają na zasadach obowiązujących w ustawie o PIT do końca 2006 roku. Od takiej transakcji będą musieli zapłacić 10-proc. zryczałtowany podatek płacony od przychodu. Przychody uzyskane ze zbycia tych nieruchomości rozlicza się na formularzu PIT-23. Składa się go w ciągu 14 dni od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości.

Kolejny ważny okres przypada na lata 2007 – 2008. Podatnicy, którzy nabyli nieruchomość od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. rozliczą jej sprzedaż na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2008 r. W tym przypadku do urzędu skarbowego będzie trzeba wpłacić 19-proc. podatek, który jest płacony od dochodu. Transakcję sprzedaży nieruchomości nabytych w tym czasie podatnik musi wykazać w zeznaniu PIT, składanym do 30 kwietnia roku następnego po roku, w którym sprzedał dom lub mieszkanie. W rocznych zeznaniach zostały wydzielone specjalne rubryki na wpisanie podatku z transakcji sprzedaży. Te specjalne rubryki są w trzech zeznaniach: PIT-36, PIT-36L i PIT-38. Nie ma ich w PIT-37 i PIT-28.

I trzeci przypadek to sytuacja, gdy podatnik sprzeda nieruchomość nabytą od 1 stycznia 2009 r. W tym przypadku trzeba będzie zapłacić 19-proc. podatek dochodowy od osób fizycznych, również płacony od dochodu. Sprzedaż nieruchomości i praw majątkowych nabytych po tej dacie podatnik musi wykazać w PIT-39. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik w zeznaniu tym wykazuje:

1) dochody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami, lub

2) dochody, które będą korzystać z ulgi mieszkaniowej.

Deklaracja ta jest składana do 30 kwietnia roku następnego po roku, w którym dokonano zbycia nieruchomości. W rozliczeniu za 2010 rok, ostatnim dniem na złożenie PIT-39 będzie 2 maja 2011 r.