Wprowadzone zostaną kolejne warunkowe podwyżki VAT, w przypadku gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB w latach 2011, 2012 lub 2013 przekroczy 55 proc. Sejm rozpatrzył senackie poprawki i tym samym zakończył prace nad nowelizacją ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Przewiduje ona m.in. rozwiązania naprawcze finansów publicznych, w przypadku ewentualnego przekroczenia przez państwowy dług publiczny drugiego progu ostrożnościowego, w tym właśnie podwyższenie stawek VAT.

Przykładowo przekroczenie tego progu w 2011 roku oznaczać będzie podwyższenie stawki podstawowej do 24 proc. w okresach od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. oraz od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Stawka w wysokości 25 proc. będzie natomiast obowiązywała w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., natomiast w 2016 r. nastąpi powrót do stawki 23 proc.

Oprócz zaostrzenia sankcji dotyczących obowiązujących norm ostrożnościowych, nowelizacja ustawy o finansach publicznych zakłada także inne zmiany.

Mają one na celu obniżenie poziomu długu publicznego oraz kosztów jego obsługi, m.in. poprzez zmniejszenie potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa, w wyniku wykorzystania aktywów finansowych jednostek sektora finansów publicznych w ramach zintegrowanego systemu zarządzania płynnością oraz obniżenie deficytu sektora finansów publicznych poprzez wprowadzenie wydatkowej reguły dyscyplinującej. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.