Importer sprowadzał do Polski z kraju trzeciego (tzn. spoza kraju unijnego) elektroniczne papierosy. Towary przekroczyły granice UE w Belgii, gdzie urząd celny zniszczył przesyłkę, ponieważ belgijskie prawo uważa je za nielegalne. Zgodnie z art. 38 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Dz.Urz. WE L 302 z 19 października 1992 r. z późn. zm.) towary wprowadzane na obszar celny Unii powinny być bezzwłocznie przewiezione przez osobę, która dokonała wprowadzenia, trasą określoną przez organy celne i zgodnie z ich instrukcjami do urzędu celnego bądź do wolnego obszaru celnego.

Natomiast w przypadku przesyłek pocztowych importowane towary trafiają bezpośrednio do organów celnych zaraz po przekroczeniu przez towary granicy UE. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy importowane towary nie trafiają bezpośrednio do organu celnego w pierwszym kraju UE po przekroczeniu granicy celnej, gdy przy wprowadzaniu na obszar celny Wspólnoty są już one objęte procedurą tranzytu.

Najbezpieczniej jest zatem sprowadzać towary w taki sposób, by trafiały bezpośrednio do polskiego urzędu celnego. Wielu przedsiębiorców jednak decyduje się na import towarów nie bezpośrednio do Polski, ale przez inne kraje członkowskie, gdzie są one dopuszczane do obrotu, a następnie przywożone do Polski.

– Belgijski organ celny postąpił prawidłowo, dokonując kontroli importowanych docelowo do Polski e-papierosów, ponieważ to w Belgii były one dopuszczone do obrotu na obszarze UE i to tam nastąpiła zmiana ich statusu celnego na wspólnotowy – tłumaczy Marcin Brzezin, doradca podatkowy z MDDP.

Importerzy, który sprowadzają towary, powinni dokładnie sprawdzić, jakie wymogi dopuszczenia do obrotu stawia dane państwo członkowskie danym grupom towarów. Mimo że Unia Europejska dąży do ujednolicenia prawa, to jednak prawa krajowe poszczególnych państw członkowskich różnią się i zdarzyć się może, że towary w jednym kraju legalne mogą być wyłączone z obrotu w innym kraju członkowskim. Wtedy organy celne zniszczą towar, a importer poniesie stratę. Przed importem warto się więc skonsultować z urzędem celnym, aby uniknąć smutnych niespodzianek.

Jakich towarów nie można przywozić do Polski

W Polsce z obrotu wyłączone są:

● towary naruszające prawa własności intelektualnej (towary pirackie, podrabiane)

● dzikie zwierzęta i rośliny objęte ochroną zgodnie z konwencją waszyngtońską

● narkotyki

● broń bez zezwolenia

Jakie towary muszą mieć zezwolenie w Wielkiej Brytanii

Towary, których nie można wwozić do Wielkiej Brytanii bez zezwolenia:

● żywe zwierzęta

● nadajniki CB-radia i telefonów bezprzewodowych

● nieoszlifowane diamenty

● samurajskie miecze