Przedsiębiorcy często mają wątpliwości, czy trzeba zgłaszać zmianę danych w urzędzie skarbowym, np. po sprzedaży mieszkania, które było miejscem  siedziby firmy.

Przypomnieć trzeba, że zgodnie z przepisami ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w celu uzupełnienia danych, w tym adresu miejsca zamieszkania oraz siedziby.

Jednak jak tłumaczy Violetta Wełnicka, doradca podatkowy z kancelarii doradztwa podatkowego Mariusz Gotowicz z Bydgoszczy, osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą dokonuje zmiany siedziby firmy czy też swojego miejsca zamieszkania poprzez wypełnienie formularza EDG-1. Formularz ten składa w organie ewidencyjnym, jakim jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta, który dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez osobę fizyczną prowadzącą swoją działalność gospodarczą pod własnym imieniem i nazwiskiem istnieje obowiązek związany z zaktualizowaniem danych dotyczących siedziby firmy.

– Obowiązek ten występuje niezależnie od tego, czy przedsiębiorca nawet przejściowo, tj. na krótko, przeniósł siedzibę firmy do mieszkania np. swojej rodziny – dodaje Violetta Wełnicka.

Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej organ ewidencyjny przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego wraz z kopią zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej. Dokumentacja związana z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych jest gromadzona i przechowywana w urzędach skarbowych.

Ważne!

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą aktualizować dane we wniosku o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na formularzu EDG-1