Różnorodność relacji gospodarczych, rodzajów prowadzonej działalności oraz otoczenia, w którym podatnicy prowadzą działalność, powodują, że dla każdego z nich inne działania mogą wydawać się priorytetowe z punktu widzenia oczekiwanych decyzji, jakie podejmowane są w Ministerstwie Finansów.

Monika Wachowiec, menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, biuro w Poznaniu, podkreśla, że dla ponad jednej trzeciej podmiotów biorących udział w naszej ankiecie najistotniejszą kwestią okazało się ograniczenie możliwości wprowadzania zmian legislacyjnych. Wynik ten wskazuje na odczuwalny przez podatników brak stabilności przepisów, o którym świadczą m.in. liczne nowelizacje poszczególnych regulacji (np. w ostatnich kilku latach przepisy Ordynacji podatkowej zmieniały się ponad 50 razy, podobnie sytuacja wygląda w zakresie podatków dochodowych).

– Podatnicy często nie nadążają za wszystkimi zmianami, zapominają o przepisach przejściowych, co utrudnia im rozliczenia z fiskusem – argumentuje Monika Wachowiec.

Dodatkowo – jak podkreśla nasza rozmówczyni – obowiązujące przepisy budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych. Jednak, zaledwie 15 proc. ankietowanych oczekiwałaby od Ministerstwa Finansów wydania interpretacji ogólnych w zakresie najbardziej wątpliwych kwestii podatkowych.

– Można stąd wywnioskować, że podatnicy nie liczą na doraźne działania ze strony ministerstwa, tj. wyjaśniania pojedynczych wątpliwych kwestii, lecz na zdecydowane reformy pozwalające na zapewnienie stabilności przepisów – ocenia Monika Wachowiec.

Kolejną decyzją, jaką podjęliby nasi respondenci, gdyby mieli możliwość podejmowania decyzji w ministerstwie, byłaby poprawa poziomu wiedzy urzędników skarbowych oraz wprowadzenie jasnych procedur działania administracji podatkowej.

– Wprawdzie w ostatnich latach poprawił się sposób prowadzenia kontroli i postępowań podatkowych w kontekście szybkości postępowania, przestrzegania podstawowych zasad proceduralnych i materialnych, niemniej jednak łącznie jedna trzecia uczestników naszej ankiety oczekuje dalszych zmian w tym zakresie – tłumaczy Monika Wachowiec.

Nadal więc dostrzegalna jest potrzeba poprawy jakości i ułatwienia komunikacji z organami podatkowymi oraz stosowania jasnych procedur działania administracji podatkowej.

Wniosek niestety jest smutny: ciągłe zmiany prawa, które w zamierzeniu mają system upraszczać, coraz bardziej go komplikują.