Otrzymana zaliczka na poczet przyszłej sprzedaży akcji jest przychodem, który trzeba wykazać w PIT dopiero po faktycznym przeniesieniu własności akcji.
Brokerzy przygotowują się do rozliczenia transakcji dokonywanych przez inwestorów giełdowych w 2010 roku. Jednym z problemów, jaki pojawia się przy sporządzaniu informacji o dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C, jest ustalanie kosztów nabycia akcji dla osób, które zawierały umowy nabycia tzw. opcji na akcje spółek np. energetycznych (PGE).
Jak tłumaczy Robert Morawski, specjalista ds. podatków w CDM Pekao, umowy te były zawierane poza rynkiem, w celu zagwarantowania nabycia akcji po określonej cenie, w okresie przed dopuszczeniem ich do obrotu. Po konsolidacji sektora energetycznego i wymianie akcji poszczególnych spółek grupy PGE na akcje PGE S.A. w wielu przypadkach trudno jest ustalić dokładnie cenę nabycia akcji, która jest notowana na giełdzie, ale została nabyta poza rynkiem regulowanym.
– Po wykonaniu opcji bardzo często na podstawie umów, które nie do końca precyzyjnie określają warunki transakcji, trzeba ustalić, dla potrzeb sporządzenia PIT-8C, koszt nabycia każdej akcji z osobna, jak również daty nabycia, co sprawia problemy domom maklerskim, odpowiedzialnym za prawidłowe przygotowanie informacji podatkowej – dodaje Robert Morawski.
Dodatkowo należy pamiętać, że podatnicy, którzy otrzymali zaliczkę na poczet przyszłej sprzedaży, powinni ją uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym.
– Zaliczka nie jest przychodem dla sprzedającego ani kosztem dla kupującego. Dopiero rozliczenie transakcji i dokonanie zapisów na rachunkach dają podstawę do zidentyfikowania przychodu lub kosztu – tłumaczy Robert Morawski.
Oznacza to, że dopiero gdy doszło do ostatecznej sprzedaży akcji, należy tę zaliczkę wykazać w zeznaniu rocznym PIT-38 jako przychód związany z ceną sprzedaży akcji.
Należy pamiętać, że podatnicy są zobowiązani do składania urzędowi skarbowemu według miejsca swojego zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego odrębnych zeznań o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych.
140 mln tyle akcji pracowniczych PGE trafiło na giełdę