Sejm przyjął senackie poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Zakłada ona m.in. okresowe, 3-letnie podwyższenie stawek VAT. Wojciech Śliż, starszy menedżer w dziale prawno-podatkowym PwC, jest zdania, że przejściowe wprowadzenie nowych stawek VAT to niewątpliwie najważniejsza zmiana w zakresie tego podatku od czasu wprowadzenia nowej ustawy o VAT w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

– Pamiętajmy, że czekająca nas zmiana stawek nie polega na prostym podwyższeniu dotychczasowych stawek o 1 procent – zwraca uwagę Wojciech Śliż.

Wyjaśnia, że wprowadzenie dwóch stawek obniżonych 5 i 8 proc. powoduje w praktyce konieczność odrębnego określenia stawki dla każdego z produktów, które opodatkowane były dotychczas stawką inną niż podstawowa.

– Sytuację przedsiębiorców znacznie komplikuje także konieczność zastosowania dla celów podatkowych innej niż dotychczas klasyfikacji statystycznej, która jest podstawą określenia wysokości stawki dla określonego towaru – mówi Wojciech Śliż.

Do planowanego wejścia w życie nowych przepisów pozostało niewiele ponad miesiąc, a brak jest m.in. nowych rozporządzeń dotyczących kas fiskalnych, które będą musiały prawidłowo rejestrować sprzedaż towarów z uwzględnieniem nowych stawek.

Sejm zaakceptował senackie zmiany, w tym dotyczące m.in. rozliczania usług ciągłych, gdy zmiana stawki ma miejsce już po wystawieniu faktury. W takiej sytuacji będzie można stosować dotychczasową stawkę, pod warunkiem że w pierwszej fakturze wystawionej po dniu zmiany stawki, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zmiany stawki, uwzględniona zostanie korekta rozliczenia objętego fakturą wystawioną przed dniem zmiany stawki VAT.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.