Przesunięcie terminu opodatkowania dochodu z tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółce mającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci know-how przewiduje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym fizycznym uchwalona przez Sejm 29 października (Senat 17 listopada 2010 r. wprowadził do niej poprawki). Związane jest to z realizacją projektu – Działanie 3.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Inicjowanie działalności innowacyjnej”.

Jak tłumaczy Adam Wacławczyk, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte w Krakowie, planowana nowelizacja ma na celu uniknięcie zbywania udziałów (akcji) zaraz po ich otrzymaniu. Ustawodawca przeniósł bowiem dzień ustalenia dochodu na dzień, w którym upływa 5 lat od dnia objęcia udziału lub akcji spółki.

Adam Wacławczyk zauważa jednak, że w momencie wcześniejszej sprzedaży udziałów wspólnik będzie musiał rozpoznać przychód w wysokości nominalnej udziału z dnia objęcia, którego opodatkowanie zostało odroczone, ale także, co do zasady, przychód ze sprzedaży tego udziału.

– W tym ostatnim jednak przypadku, konieczność zapłaty podatku będzie uzależniona od tego, czy uzyskana cena przekracza nominalną wartość udziałów (akcji) objętych za wkład niepieniężny. Ta ostatnia wartość stanowić będzie koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów – dodaje Adam Wacławczyk.

Proponowane zmiany mają obowiązywać od 2011 roku i będą stosowane również do dochodu powstałego przed dniem wejścia w życie tej ustawy, jeżeli objęcie udziałów lub akcji nastąpiło w związku z realizacją celu Działanie 3.1.