W okresie przejściowym, tj. do końca 2009 roku, przepisy ustanawiające nową instytucję prawa celnego - Upoważniony Podmiot Gospodarczy (AEO) - będą objęte okresem przejściowym. Dla przedsiębiorców związanych z obrotem celnym oznacza to, że ubieganie się o jedno ze świadectw AEO może potrwać nawet do 300 dni. Wynika to wprost z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC).

W okresie przejściowym organ celny danego kraju o złożonym wniosku musi powiadomić właściwe organy celne pozostałych państw UE w ciągu dziesięciu dni. Na przesłanie informacji zwrotnej o przeszkodach w uzyskaniu statusu AEO kraje członkowskie będą mieć 70 dni. Termin konsultacji między krajami, ze względu na to, że świadectwo AEO będzie honorowane na obszarze całej Wspólnoty, trwać może nawet 120 dni.

Po 2009 roku terminy mają zostać jednak skrócone. Organ celny na wydanie świadectwa AEO będzie miał 90 dni. W razie przeszkód w uzyskaniu statusu przedsiębiorca powinien być poinformowany w ciągu 35 dni. Z kolei konsultacje między krajami mają być nie dłuższe niż 60 dni.

Ważne!

Certyfikaty AEO wydawane będą na czas nieokreślony, ale organ celny będzie miał prawo okresowo monitorować dalsze spełnianie odpowiednich warunków i kryteriów przez przedsiębiorcę

PRZEMYSŁAW MOLIK

przemyslaw.molik@infor.pl