Przedsiębiorcy muszą ewidencjonować sprzedaż w kasie fiskalnej, którą potwierdzają wydaniem paragonu osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. W tym przypadku powstaje pytanie, czy wystarczy, że na paragonie znajdą się np. owoce, a nie konkretnie wskazane jabłka, gruszki, itp., czy wystarczy baton, czy też musi to być określona nazwa własna.

NSA w swoich orzeczeniach podkreśla, że odpowiedź na tak postawione pytanie powinna uwzględniać cel, któremu ma służyć umieszczenie nazwy towaru lub usługi i ich ceny jednostkowej na paragonie.

– Paragon ma umożliwić organom skarbowym skontrolowanie obrotu, kwot podatku należnego, zastosowanej stawki, ale także spełnia funkcje informacyjne oraz ochronne względem konsumentów – wyjaśnia Andrzej Pośniak, prawnik, doradca podatkowy w Kancelarii CMS Cameron McKenna.

Paragon ma umożliwić zweryfikowanie zgodności ceny przy kasie z ceną na półce. Z tych względów ekspert zgadza się z poglądem NSA. Sąd uznał, że na paragonach powinny zostać ujawnione nazwy towarów, np. nazwy magazynów czy periodyków, te bowiem podlegają opodatkowaniu różnym stawkom VAT. Jednak tak samo będzie trzeba wymienić z nazwy inne produkty. Tylko tak spełniona zostanie podkreślona przez sądy funkcja informacyjna paragonu.

– Jeśli ktoś nie zmienił dotychczasowych ustawień kasy fiskalnej, powinien liczyć się z konsekwencjami karnymi skarbowymi – ostrzega Andrzej Pośniak.

Mandat może być nałożony na przedsiębiorcę, który wadliwie prowadzi księgi. W rozumieniu przepisów kodeksu karnego skarbowego księgami są także zapisy kasy rejestrującej. Paragon jest wydawany klientowi, ale jest odzwierciedleniem zapisów w rejestrze fiskalnym.

– Sam fakt wadliwego prowadzenia rejestru nie przesądza o odpowiedzialności karnej za czyn zabroniony – tłumaczy nasz rozmówca z Kancelarii CMS Cameron McKenna.

Jego zdaniem dopiero jeśli przedsiębiorcy można przypisać winę umyślną, będzie on mógł być ukarany grzywną. W praktyce jednak grzywny te nakładane są w postępowaniu mandatowym przez urzędnika, co wiąże się z automatycznym wystawieniem mandatu, jeśli tylko dojdzie do naruszenia przepisów.

Realizacja tego obowiązku może się spotkać z trudnościami natury technicznej po stronie przedsiębiorców prowadzących małe osiedlowe sklepiki. Ich kasy fiskalne mogą często nie mieć możliwości zakodowania znacznej liczby produktów.

Ważne!

Paragon jest wystawiony prawidłowo, gdy konsument może przyporządkować zakupiony produkt do konkretnego towaru