Jeśli pracodawca finansuje pracownikom wyjście na piwo, kwota przypadająca na jednego pracownika będzie przychodem podlegającym PIT.
Wielu pracodawców poza organizowaniem imprez integracyjnych dla pracowników finansuje im tzw. wyjścia na piwo. Schemat jest prosty. Zbiera się grupa pracowników, która tworzy listę zainteresowanych wyjściem. Pracodawca daje im zaliczkę z funduszu reprezentacyjnego, np. 35 zł na każdego biorącego udział w spotkaniu. Pojawia się pytanie, czy 35 zł powinno być dopisane do przychodu pracownika i opodatkowane.
Według Grzegorza Grochowiny, eksperta w Firmie Doradczej KPMG, obecna linia orzecznictwa organów skarbowych w kwestii traktowania kosztów organizacji imprez integracyjnych dla pracowników, jako ich przychodów, budzi wśród podatników wiele kontrowersji. Organy podatkowe w ostatnio prezentowanych stanowiskach wychodzą z założenia, że już samo zagwarantowanie pracownikowi możliwości skorzystania ze świadczenia jest równoznaczne z jego otrzymaniem bez znaczenia, czy dana osoba skorzystała z uczestnictwa w takiej imprezie, czy też nie.
W sytuacji natomiast, w której pracodawca finansuje koszty związane z wyjściem pracowników do restauracji ze środków funduszu reprezentacyjnego, istotną kwestią przy ustalaniu, czy wartość takiego wyjścia do restauracji stanowi dla pracowników przychód, jest fakt, czy w spotkaniu oprócz pracowników uczestniczą również kontrahenci.
– Wówczas należałoby się zastanowić, czy takie wyjście do restauracji jest w ogóle świadczeniem dla pracownika, a nie wypełnianiem obowiązków, jakim jest podtrzymywanie relacji z kontrahentami, mające na celu utrzymanie korzystnych relacji – tłumaczy Grzegorz Grochowina.
Ekspert dodaje, że jeżeli krąg osób uczestniczących w takim spotkaniu, ograniczałby się jedynie do samych pracowników, to wówczas mielibyśmy faktycznie do czynienia z imprezą integracyjną dla pracowników spółki.
– W takim przypadku jeżeli taka impreza miałaby charakter otwarty, co oznacza, że udział w niej mają prawo brać wszyscy pracownicy, a opłata za imprezę miałaby formę opłaty zryczałtowanej, to wówczas brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów organizowanej imprezy – wyjaśnia ekspert KPMG.
Niestety trzeba mieć na uwadze negatywną linię orzecznictwa, jaką obecnie prezentują organy skarbowe.
O opinię w tej sprawie wystąpiliśmy także do Ministerstwa Finansów. Gdy ją otrzymamy, opublikujemy ją na łamach „DGP”.
Ważne!
Za przychody ze stosunku pracy uważa się m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne bez względu na źródło finansowania, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika oraz wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych