Odbiorcami oleju opałowego mogą być zarówno podmioty przeznaczające nabyty olej opałowy na własne cele grzewcze, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, którzy nabyty olej opałowy odsprzedają dalszym nabywcom z przeznaczeniem na cele grzewcze (pośrednicy w obrocie olejami opałowymi).

Oświadczenie nabywcy

Stosowanie niższych stawek na oleje jest uzależnione od celu przeznaczenia oleju opałowego. Przy każdej sprzedaży oleju jego sprzedawca jest obowiązany pobrać od nabywcy oświadczenie, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych.

Obok danych dotyczących nabywcy, ilości i rodzaju oleju opałowego, w oświadczeniu powinna być zawarta informacja o liczbie posiadanych urządzeń grzewczych, ich rodzaju i typu, a także wskazanie miejsc, gdzie urządzenia te się znajdują.

Sprzedaż pośrednikowi

W przypadku gdy sprzedaż odbywa się na rzecz ostatecznego nabywcy przeznaczającego olej opałowy na własne cele opałowe, wszystkie wskazane przez ustawodawcę informacje mogą być bez problemu zawarte w oświadczeniu.

Jeżeli jednak sprzedaż jest dokonywana na rzecz pośrednika, który nabywany olej opałowy dopiero odsprzeda innym (nieznanym w momencie zakupu) odbiorcom, wskazanie w oświadczeniu ilości, rodzaju i typu urządzeń grzewczych oraz miejsc, gdzie są one zainstalowane, jest niemożliwe.

Tym samym niemożliwy do spełnienia jest jeden z warunków uprawniających do zastosowania obniżonych stawek akcyzy.

W tej sytuacji nasuwa się pytanie, czy jest możliwa taka organizacja handlu olejami opałowymi, aby sprzedawca mógł spełnić wszystkie formalne warunki dla stosowania preferencyjnych stawek akcyzy.

Wydaje się, że możliwość taka istnieje wyłącznie wówczas, gdy sprzedaż oleju opałowego na rzecz ostatecznego odbiorcy odbywa się ze składu podatkowego, a wszystkie poprzedzające tę sprzedaż transakcje odbywają się w procedurze zawieszonego poboru akcyzy.

Warunek, iż sprzedaż oleju opałowego z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży na cele opałowe może odbywać się pomiędzy składami podatkowymi, nie został jednak uwzględniony w przepisach art. 89 ustawy o podatku akcyzowym.

Ważne!

Obniżone stawki akcyzy na oleje opałowe wynoszą 232 zł/1000 litrów lub 60 zł/1000 kilogramów, w zależności od gęstości produktu podlegającego opodatkowaniu. Pełna akcyza wynosi natomiast 1822 zł/1000 litrów lub 2047 zł/1000 kilogramów