Odsetki z rachunków bankowych oraz zyski z inwestycji giełdowych traktowane są jako przychody z kapitałów pieniężnych rozliczane w odrębny sposób. Taki sposób rozliczenia wynika z ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Wyjątkiem od tej zasady jest zakwalifikowanie tych przychodów do pozarolniczej działalności gospodarczej, w sytuacji gdy środki pieniężne są związane z wykonywaną działalnością gospodarczą. Problem polega na interpretacji tego pojęcia.

Majątek podatnika

Wątpliwości, kiedy odsetki od lokat są przychodem z kapitałów pieniężnych, a kiedy są przychodem z działalności gospodarczej, powstają, gdyż często majątek związany z działalnością gospodarczą nie jest wystarczająco oddzielony od majątku prywatnego przedsiębiorcy.

– Możliwe jest więc wpłacenie środków pochodzących z majątku prywatnego na lokatę założoną dla gromadzenia środków z działalności gospodarczej – stwierdza Mikołaj Jabłoński, ekspert podatkowy w Kancelarii Prawnej Skoczyński Wachowiak Strykowski.

Również zdaniem Marcina Retki, eksperta w Firmie Doradczej KPMG, przychody uzyskane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej są transparentne podatkowo, tzn. przychód przedsiębiorcy jest równocześnie jego przychodem osobistym (prywatnym).

Trzeba też podkreślić, że przepisy nie nakazują obligatoryjnego zakładania odrębnego rachunku firmowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą (z wyjątkiem realizacji pewnych transakcji). Ponadto posiadacz rachunku bankowego ma prawo do swobodnego dysponowania tymi środkami. W umowie z bankiem mogą być przewidziane pewne ograniczenia dysponowania tymi środkami (np. zakaz dokonywania rozliczeń firmowych z rachunku osobistego).