Paweł Małecki

doradca podatkowy, Kancelaria Doradców i Audytorów w Poznaniu

Tak

Jeśli podatnik chce uniknąć zakwestionowania ceny nabycia samochodu. Jednocześnie z korektą zeznania AKC-U konieczne jest złożenie wniosku o zwrot akcyzy wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn takiej korekty.

Przypuszczam, że w pytaniu chodzi o zwrot akcyzy związany z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 18 stycznia 2007 r. (C-313/2005) uznającym, że podatek akcyzowy opłacany za samochody starsze niż dwa lata sprowadzane do Polski z innych krajów członkowskich nie jest zgodny z prawem unijnym w części przekraczającej kwotę podatku akcyzowego od nowych samochodów nabywanych w Polsce (na samochody te obowiązuje niższa stawka). Ponieważ stawka na stare samochody wynosiła 65 proc. od wartości pojazdu, natomiast na nowe samochody o pojemności do 2000 cm sześc. 3,1 proc., podany przykład obniżenia stawki na deklaracji korygującej jest prawidłowy. Przypuszczam, że problem korekty tkwi w wartości pojazdu. W opisanym przypadku wartość pojazdu w kwocie 2191 zł jest bowiem bardzo niska. Ministerstwo Finansów przygotowało akt prawny, który został skierowany do Sejmu, regulujący zasady określania podstawy opodatkowania w takiej korekcie. Niestety nie ma szans na jego uchwalenie. Stąd wątpliwości urzędników. W tym przypadku należy się liczyć z tym, że wartość nabycia samochodu będzie podważana przez organy podatkowe.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 65 oraz art. 75 ustawy z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz. 257 z późn. zm.).

■ Par. 2 rozporządzenia ministra finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. nr 87, poz. 825 z późn. zm.).