Małgorzata Ludwikowska-Piątek

ekspert podatkowy, Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej

Tak

Obowiązujące przepisy nie dają prawa do skorzystania z jakichkolwiek ulg podatkowych lub odliczeń związanych z nabyciem działki budowlanej oraz projektu domu jednorodzinnego.

Co prawda zakup projektu domu nie korzysta z ulg, odliczeń ani zwrotów, ale można skorzystać z możliwości odzyskania części VAT na materiały budowlane, które będą wykorzystane do budowy domu na podstawie tego projektu. Kwestia ta została uregulowana w ustawie z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi do 31 grudnia 2007 r. i ma związek z wprowadzeniem 22-proc. stawki VAT na materiały budowlane, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane 7-proc. stawką VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 powołanej ustawy, wniosek o zwrot części wydatków na zakup określonych materiałów budowlanych może być złożony przez podatnika raz w roku, z tym że ostatni wniosek może być złożony nie później niż do 30 czerwca 2008 r. Wykaz materiałów budowlanych, których zakup będzie upoważniał do otrzymania zwrotu części wydatków, został umieszczony w załączniku do obwieszczenia ministra transportu i budownictwa z 30 grudnia 2005 r. (Dz.Urz. MTiB nr 1, poz. 1).

(AP)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 5 ust. 3 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).