MONIKA MAZUR
prawnik, Dział Prawny Auxilium w Krakowie
Analizując przepisy statuujące zasady prowadzenia działalności przez radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych, można wysnuć wniosek, że choć art. 86 par. 2 kodeksu spółek handlowych dopuszcza możliwość utworzenia spółki partnerskiej łączącej te zawody, nie jest to możliwe. Okazuje się bowiem, że radcy prawni mogą tworzyć spółkę partnerską jedynie w obrębie swojego zawodu oraz z adwokatami. Identyczną sytuację mają adwokaci.
Co prawda doradcy podatkowi, zgodnie z przepisami art. 27 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o doradztwie podatkowym mają prawo utworzyć spółkę z adwokatami i radcami prawnymi, ale stanowi to sprzeczność z regulacjami ustawy Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.
W opinii wielu doradców i prawników jest to niekorzystne rozwiązanie. Myślę jednak, że powołanie regulacji umożliwiającej wspólną działalność tych trzech zawodów z pewnością wpłynie korzystnie na poziom usług.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, by świadczyć usługi w pełni profesjonalne, współdziałanie doradców z adwokatami oraz radcami staje się koniecznością. Nie wydaje się, by taka regulacja miała niekorzystny wpływ na poziom usług oferowanych klientom.
Not. ŁZ
Monika Mazur, prawnik, Dział Prawny Auxilium w Krakowie / DGP