AGNIESZKA MYRCHA

kierownik, Dział Usług Księgowych FPA Group

Niestety, w dzisiejszym stanie prawnym posiadanie polisy OC adresowanej do biur nieprowadzących działalności w zakresie doradztwa podatkowego tego nie gwarantuje. Wielokrotnie już krytykowana nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym z grudnia 2004 r. wprowadzeniem art. 3a zrównała składanie deklaracji podatkowych z czynnościami doradztwa podatkowego, chociaż czynność sporządzenia deklaracji podatkowych wynika również z art. 24 ust. 5 ustawy o rachunkowości. Powołując się na ten artykuł, a także korzystając z braku ujednoliconej wykładni, ubezpieczyciele zaczęli odmawiać wypłat odszkodowań, argumentując, że składanie deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego nie mieści się w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, stanowią one bowiem czynności, których wykonanie podlega odrębnemu ubezpieczeniu. Uwaga zostaje zatem skierowana na sam fakt złożenia deklaracji podatkowej, a przecież zanim sporządzono błędną deklarację podatkową, najpierw popełniono błędy w naliczeniu podatku. Dlatego tak ważne jest jak najszybsze doprecyzowanie przepisów prawnych oraz klauzul ubezpieczeniowych.

Not. ŁZ